Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda o drogách

Dňa 22. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda o drogách. Pani doktorka
nám prednášala o známych, ale aj neznámych drogách a ich účinkoch. Mohli sme jej klásť
otázky, na ktoré nám veľmi rada odpovedala a dozvedeli sme sa veľa nového. Mali sme
možnosť si vyskúšať okuliare, cez ktoré sme poriadne nevideli ale cítili sme sa ako podnapití.

Niečo o drogách
Drogy ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež známu ako
návyk. Drogy často pôsobia pod vplyvom jedného alebo niekoľkých alkaloidov, akým
je nikotín, ktoré modifikujú synoptický prenos. Drogy sú prítomné vo všetkých
spoločenských vrstvách. Ich konzumácia sa často spája s celkovým nepokojom a stratou
sebadôvery, a opakovaná konzumácia drogy môže viesť k vytvoreniu závislosti. Sú rozdelene
do kategórií.

Podľa tvrdosti
1. mäkké: marihuana, hašiš, kofeín…
2. tvrdé: alkohol, nikotín, kokaín, pervitín, heroín.

Podľa účinkov:
1. Kannabinoidné: marihuana, hašiš,
2. Halucinogény: LSD, durman obyčajný…
3. Stimulanty: pervitín, kokaín, crack…
4. Ópiové drogy: heroín, morfium, metadon…
5. Organické rozpúšťadlá: toluén, acetón…

Ďakujeme pani zástupkyni Mgr. Erike Bialikovej za zorganizovanie prednášky a Mgr.
Mariane Krupovej, Mgr. Marianne Kalmanovej a Márii Gandžalovej
za dozor.

Mgr. Mariana Krupová