Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Príbeh hudby – O nesmrteľnosti

Dňa 22. novembra 2019 od 10:30 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, prostredníctvom
internetového a televízneho vysielania, stali súčasťou vzdelávacieho koncertu pod názvom
„Príbeh hudby 2 – o nesmrteľnosti“. Pani učiteľka Mgr. Mariana Krupová prihlásila
žiakov na koncert a súťaž.

Vieš o tom, že aj Ty sa môžeš stať nesmrteľným? Spolu s dirigentom Gabrielom
Rovňákom ml., Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Bratislavským
chlapčenským zborom nám ukázali, ako na to. Uvedomil si si, že okrem kytice, čokolády,
alebo knižky môžeš tomu, koho máš rád, venovať aj pieseň či dokonca celú skladbu?
Niekoľko talentovaných ľudí to už vyskúšalo a niektorí z nich sa dokonca stali nesmrteľnými!
Čo teda robili a robia dobre napríklad Wolfgang Amadeus Mozart, Ludvig van Beethoven,
Eugen Suchoň alebo Sylvia Bodorová? Prečo sa mnohým hudobným skladateľom nepodarilo
preraziť? Čo robili zle? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedal druhý koncert z cyklu
Príbeh hudby – O nesmrteľnosti. Žiaci sa počas koncertu zapojili do súťaže, kde hlasovali,
ktorý z uvedených skladateľov bol nesmrteľný.

Mgr. Mariana Krupová