Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vybíjaná dievčat

Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnil druhý ročník turnaja vo vybíjanej dievčat v Základnej škole v Závadke nad Hronom. Zúčastnilo sa 5 družstiev.

Za našu školu bojovali Sára Bláhová a Alexandra Petrová z 9.A, Veronika Kuniczuková, Natália Pokošová, Dagmar Harvanová, Lucia Homolová z 8.A, Monika Harvanová, Alexandra Mecková, Bibiána Zlúkyová, Ema Vajdíková a Veronika Bartošová zo 7.A a Karolína Pinčiarová zo 6.A.
Dievčatá hrali so zápalom, oduševnením a snažili sa dosiahnuť čo najlepší výsledok, no nepodarilo sa.

Výsledky:
1. miesto: dievčatá zo ZŠ Polomka
2. miesto: dievčatá zo ZŠ Heľpa
3. miesto: dievčatá zo ZŠ Beňuš

Ďakujeme pani učiteľke Ing. Kataríne Kanošovej za prípravu žiačok na turnaj a dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Mariana Krupová