Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ZBER ŠÍPOK- vyhodnotenie

Túto jeseň sme sa už tretí krát spolu s LESMI Slovenskej republiky zúčastnili oprášenej starej
tradície školského zberu a projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ
REPUBLIKY.

Projekt bol organizovaný súťažnou formou, aby sa žiaci, či už ako kolektív alebo jednotlivci
chceli zapojiť do zberu šípok. Každý, kto sa projektu zúčastnil, získal malý darček – reflexný
prívesok s logom Zber šípok ako odmenu na pamiatku. Nezabudlo sa ani na najlepších
zberačov – jednotlivcov, ktorí boli odmenení samostatne zaujímavými cenami. Zber šípok
trval od 16.09. do 21.10. 2019.
Z územia Odštepného závodu Beňuš, kde patrí aj naša škola sa zberu okrem nás zúčastnila aj
ZŠ Šumiac, ZŠ Heľpa, ZŠ Beňuš a ZŠ Závadka nad Hronom. Medzi týmito školami sme
skončili na treťom mieste s celkovým množstvom vyzbieraných šípok 188,87 kg, ktoré nazbieralo 178 žiakov. Medzi odmenených jednotlivcov s veľmi krásnymi vecnými cenami
boli:
1.Vaneska Pompurová zo 6.A – 35 kg
2. Bianka Boháčová z 1.A – 16,65 kg
3. Karolínka Pinčiarová zo 6.A – 14,36 kg
4. Bianka Tlučáková zo 7. A – 7, 80 kg
5. Kamila Pokošová z 9.A – 6,5 kg
6. Karolínka Mikolajová zo 6.A – 5,86 kg

Všetkým úspešným zberačom gratulujeme a ďakujeme p. uč. K. Kanošovej a tiež všetkým
žiakom, ktorí sa zapojili. Ostatných pozývame, aby sa k nám pridali na nasledujúcu jeseň.