Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

O putovný pohár starostky obce Beňuš 2019

Dňa 15.10. 2019 sa uskutočnil XIV. ročník cezpoľného behu „O putovný pohár starostky obce Beňuš“ za účasti žiakov zo škôl Horehronia.

Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách rozdelených do dvoch kategórií – mladší žiaci a starší žiaci. Na trati súťažiacich čakali dve stanovištia – streľba zo vzduchovky a hod granátom na cieľ.

Našu školu reprezentovali:

Mladší žiaci – Martin Baksa (7.A), Karolína Pinčiarová (6.A), Bibiána Zlúkyová (7.A)
Starší žiaci – Matej Mišurda (9.A), Alexandra Petrová (9.A), Matej Vojtko (9.A)

Obe družstvá sa umiestnili na 4. mieste.