Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

V telocvični už máme novú palubovku

Od 19. septembra 2019 bola naša telocvičňa uzavretá z dôvodu výmeny celého podlahového systému a 14.10.2019 sme opätovne začali výučbu Telesnej a športovej výchovy v jej priestoroch.

Celá výmena v hodnote takmer 25.000,- € bola financovaná z dvoch zdrojov. V marci 2019 sme vypracovali projekt „Výmena pôvodnej podlahy v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá“ cez Úrad vlády SR a požiadali o dotáciu z fondu na podporu rozvoja športu na rok 2019 v hodnote 25.000,-€. Dotácia bola schválená vo výške 11.000,-€. Zvyšné financie našej škole prisľúbila pani starostka Ing. Jana Tkáčiková a obecné zastupiteľstvo Obce Pohorelá v lete schválilo spolufinancovanie vo výške takmer 14.000,-€.

V prvých dňoch, 19. a 20. septembra prebiehali búracie práce, odstraňovala sa stará pôvodná podlahová krytina z roku 1968. V tejto fáze nám veľmi pomohli zamestnanci Obecného úradu v Pohorelej a pracovníci a pracovníčky, ktorí poberajú príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Všetky staré parkety sa vytrhali a vyčistil sa betónový podklad celej telocvične.

V utorok 24. septembra 2019 sa začala druhá fáza, montáž novej športovej podlahy v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá. Stavbu realizovala firma Parkety-Plachý z okresu Vranov nad Topľou. Práce boli ukončené 3.10.2019 a až do 13.10.2019 sme nechali novú nalakovanú palubovku schnúť a tvrdnúť.

Ďakujeme pani starostke Obce Pohorelá Ing. Jane Tkáčikovej za pomoc aj za finančnú podporu pri realizácii výmeny palubovky.

Projekt s názvom „Výmena pôvodnej podlahy v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá“ sme realizovali vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky.
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –
program Podpora rozvoja športu na rok 2019“

Nová podlaha prispeje k zdravému športovému vyžitiu žiakov školy, občanov obce Pohorelá a športových záujmových združení v našej obci.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy