Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prevencia kriminality mládeže

Dňa 17. septembra 2019 zorganizovala predmetová komisia Spoločenské vedy besedu na tému – Prevencia kriminality mládeže. Zúčastnili sa jej žiaci z druhého stupňa z tried 5. B, 6. A, 8. A, 9. A.

Zaujímavými hosťami boli major Martin Baksa a poručík Marek Mecko z oddelenia Policajného zboru v Pohorelskej Maši.

Naši hostia sa so žiakmi podelili o svoje bohaté skúsenosti z dlhoročnej praxe. Názornými príkladmi žiakov upozorňovali čo všetko môže spôsobiť nevhodné a nespôsobilé správanie už na základnej škole, aké následky a opatrenia čakajú na takýchto nespratníkov. Opísali im aj denný režim a spôsob života v reedukačných zariadeniach pre mladistvých. Oboznámili ich so základnými zákonnými normami, ktoré by samozrejme mali už poznať.

Ďakujeme ešte raz našim hosťom aj touto cestou za ich čas strávený s nami.

Mgr. Marianna Kalmanová