Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2. septembra 2019 sa o ôsmej hodine ráno uskutočnila Svätá omša v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Pohorelej pri príležitosti otvorenia nového školského roka. Po jej skončení sa žiaci, rodičia a učitelia presunuli na školský dvor v areáli základnej školy, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020.

Pán riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Jozef Šajša privítal všetkých prítomných a prihovoril sa rodičom žiakov, pedagogickému zboru, samotným žiakom a vymenoval všetky projekty, ktoré sa robili a budú robiť v našej škole.

Povzbudivé slová patrili deviatakom v ich poslednom roku štúdia na ZŠ a v žiackych radoch privítal našich malých prváčikov, ktorí v ten deň zasadli do školských lavíc po prvýkrát. Všetkým zaželal úspešný a šťastný nový školský rok 2019/2020.

Pani zástupkyňa pre ZŠ Mgr. Erika Bialiková v príhovore našu školu peknými slovami vyzdvihla a prítomných oboznámila s rozdelením tried a triednych učiteľov.

Predstavila nám žiakov prvých ročníkov s pani učiteľkami Mgr. Ľudmilou Vaculčiakovou a Mgr. Žanetou Holkovou. Prváčikov odprevadili ôsmaci s deviatakmi do ich nových tried na prízemí v druhom pavilóne.