Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto – Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – MAT, FYZ, INF

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – Matematika, Fyzika, Informatika
Základná škola s materskou školou, Pohorelá

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aprobácia – Matematika, Fyzika, Informatika (nie je podmienkou)

Termín nástupu
02.09.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.08.2019
Rozsah úväzku
100% (trvalý pracovný pomer)
Počet študentov školy
238
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC, Word, Excel – pokročilý

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Prihlášku doloženú o:
1. Fotokópie dokladov o vzdelaní
2. motivačný list
3. profesijný životopis

zasielajte na adresu:
ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
alebo e-mailom na riaditelka@zspohorela.edu.sk.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na prácu

Pri vzniku pracovného pomeru úspešný uchádzač ďalej predloží:
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na prácu.

Predpokladaná doba trvania pracovného pomeru:

trvalý pracovný pomer (skúšobná doba 3 mesiace).

Kontaktné informácie

Základná škola s materskou školou
Kpt. Nálepku 878/159
97669 Pohorelá
www.zspohorela.edu.sk
048/6196 130

Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
+421911110295