Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

Dňa 15.1.2020 sa v Brezne konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Náš žiak
Jakub Kanoš zo 7. A triedy sa umiestnil na 5. mieste v kategórii 1A, ktorej sa
zúčastňujú žiaci 6. a 7. ročníka základných škôl, v konkurencii 11-tich žiakov zo škôl od Pohronskej Polhory cez breznianske školy až po Pohorelú.

Konkurencia bola veľká a úlohy veľmi náročné. Okrem písomnej časti, ktorá sa skladala zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvania s porozumením a čítania s porozumením, samozrejme všetko časovo ohraničené, žiaci absolvovali aj ústnu časť, ktorá sa skladala z voľného rozhovoru a práce s obrázkom, na základe ktorého mali žiaci vymyslieť príbeh s použitím správnej gramatiky a výslovnosti ako aj pohotovosti a plynulosti rozprávania v cudzom jazyku.

Jakubovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Marianna Kalmanová