Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vianočný volejbal

Pre deviatakov a učiteľov bol 20. december 2019 špeciálnym dňom. Žiaci nesedeli v laviciach a učitelia nestáli pred katedrou. Ako je už pred Vianocami zvykom, postavili sa proti sebe a zmerali si sily vo volejbale.

Zápas sa odohral v našej telocvični, kde deviatakov aj učiteľov podporovali ostatní žiaci s vopred pripravenými transparentami. Obe družstvá sa snažili získať výhru na svoju stranu, nakoniec sa to podarilo učiteľom.

Za učiteľov bojovali: Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Erika Bialiková, Mgr. Marianna Kalmanová, Ing. Katarína Kanošová, Mgr. Žaneta Holková, Mgr. Henrieta Pocklanová a Mgr. Andrea Kriaková.

Za deviatakov bojovali: Petra Kantorisová, Tomáš Antol, Marek Šarišský, Peter Pletka, Alexandra Petrová, Sára Bláhová, Jakub Tomala, Samuel Pompura a Matej Vojtko.

Rozhodca: bývalý žiak Róbert Tlučák

Hráčom ďakujeme za príjemné spestrenia dňa a zúčastneným sme vďační za vytrvalé povzbudzovanie.