Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“

18. december bol pre našich žiakov Kristiána Hrušku (4.A) a Mateja Maťuša (4.A) veľmi úspešný a pamätný. Základná škola v Heľpe zorganizovala už piaty ročník súťaže
v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa
. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach, aby deti nabrali
odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok.
Naši žiaci spomedzi horehronských tímov veľmi dobre uspeli v písomnej a praktickej časti, ktorá zahŕňala vlastný dialóg na ľubovoľnú tému a dialóg s anglickým porotcom. Svoje vedomosti museli preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské potreby, Čísla 0 – 100, Zvieratá, Hláskovanie a Moje telo. Stupeň víťazov im tentoraz neušiel, dokonca získali to najvyššie ocenenie – prvé miesto. Súťažiaci boli odmenení peknými vecnými cenami i sladkosťami. Dúfajme, že tento ich výsledok bude pre nich i ostatných spolužiakov dobrou motiváciou do ďalšieho učenia.
Gratulujeme!

Mgr. Zlúkyová, Mgr. Kalmanová