Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Environmentálny krúžok

Cieľom krúžku je zabezpečiť environmentálne poznanie, formovať environmentálne vedomie a konanie žiakov, formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie.
V prvom polroku školského roka 2019/2020 žiaci pod vedením Mgr. Eriky Bialikovej zrealizovali rôzne aktivity:

-robili zemiakové špirálky z vlastných na školskom pozemku žiakmi vypestovaných zemiakov,
-upravovali okolie školy,
-separovali odpad, zbierali šípky,
-poznávali Národné parky Slovenska prostredníctvom prezentácií, maľovali, dokresľovali,
– zasadili na školský záhon jarné cibuľoviny (Cesnak žltý, Veternica vencová, Modrica arménska, Narcis Dwart Daffodil Téte á Téte, Tulipán Tulipa Tall mix, Kosatec Iris Dutch Mix, Cigánsky kvet),
– hrabali lístie na školskom dvore,
-venovali sa recyklácii, kompostovaniu,
-k školskému jazierku vysadili juky,
-zasadili na záhon narcisy a hyacinty z črepníkov, upravovali živý plot z vtáčieho zobu,
-využívali IKT technológie,
-zazimovali jazierko,
-upravili záhon s redbekiami,
-preberali chránené vtáčie územia,
-venovali sa zdravej výžive, ktorá závisí od životného prostredia,
-piekli sypaný koláčik makovo-orechový s jablkami, či muffiny,
-v školskej knižnici študovali encyklopédie o prírode,
-vyrábali vtáčie kŕmidlá z pomarančových šupiek, slnečnicových semienok a masti, rozmiestnili ich v školskom areáli.

Ďakujem za usilovnosť šikovným členom krúžku a do druhého polroku im prajem chuť do ďalších aktivít.

Mgr. Erika Bialiková