Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ŠALIANSKY MAŤKO

Tento chlapec, to som ja, ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.

Každoročne sa v celoslovenskom meradle uskutočňuje súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Vytvára sa tak deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a umožňuje sa im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského.
Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa zúčastňujú žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ v troch kategóriách: I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ, II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ, III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ.

Z 1. kategórie bola zo školského kola do okresného kola vybratá Magdaléna Kanošová z 3.A.

V januári 2020 sa žiaci 4. – 5. ročníka stretli v 4.A triede, aby preukázali svoj talent v umeleckom prednese. Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou. Súťažiaci si vybrali pútavé povesti z viacerých regiónov Slovenska od rôznych autorov. Ich prednes bol tak kvalitný a presvedčivý, že diváci/ žiaci 4. a 5. triedy/ každé vystúpenie sledovali s veľkým zaujatím a ocenili silným potleskom.

Výsledky školského kola v 2. kategórii Šalianskeho Maťka sú nasledovné:
1.miesto – Daniel Kyseľ – 5.A
2.miesto – Viktória Gažúrová – 4.A
3.miesto – Júlia Kanošová – 5. A

Ďakujeme za účasť Natálii Tešlárovej, Júlii Gajdovej zo 4.A triedy a Alžbete Bodnárikovej z 5.A triedy.

Výsledky školského kola v 3. kategórii Šalianskeho Maťka:
1. miesto – Vanesa Pompurová – 6.A
2. miesto – Karolína Mikolajová – 6.A a Bianka Tlučáková – 7.A

Víťazi, Magdaléna Kanošová, Daniel Kyseľ a Vanesa Pompurová, postúpili do okresného kola, prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy.
Vo februári sa v Centre voľného času v Brezne uskutočnilo okresné kolo, z ktorého do krajského kola postúpili V. Pompurová a M. Kanošová. Gratulujeme!
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, Mgr. M. Krupovej, Mgr. M. Huťovej a Mgr. I. Zlúkyovej za prípravu žiakov na súťaž.

Mgr. Mariana Krupová