Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VŠETKOVEDKO

Aj tento školský rok sa žiaci 1. stupňa zúčastnili na vedomostnej súťaži Všetkovedko a žiaci 2. stupňa súťaže Expert geniality. Súťaž prebehla 28. novembra. Žiaci si preverili svoje vedomosti v matematike, slovenskom jazyku, anglickom jazyku a prírodovedných predmetoch.

Za svoje úsilie získali:

titul Všetkovedkov učeň
z 2.A triedy – Ľuboš Syč, Tomáš Jánoška, Filip Datko, Nela Vojtko-Kubandová
z 3.A triedy – Zdenko Maťúš, Peter Frajt, Mariana Baksová, Gabriela Medvegy, Jakub Pompura, Kristína Rašiová, Lucia Zlúkyová, Diana Vojtková
zo 4.A triedy – Šimon Refka, Natália Tešlárová, Viktória Gažúrová a Boris Vasil.

titul Všetkovedko
z 3.A triedy Magdaléna Kanošová

titul Všetkovedko školy
za najlepší výkon získala Karolína Kamzíková z 2.A triedy.

titul Expert 5
z 5.A triedy Daniel Boháč a Júlia Kanošová

titul Expert 6
z 6.A triedy Jozef Šajša

titul Expert 7
zo 7.A triedy Martin Baksa a Jakub Kanoš.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov vo vedomostných súťažiach.

Mgr. Mária Huťová