Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 9:30 hod. samostatne v triedach ZŠ s MŠ Pohorelá.

O 8:00 hod. sa v miestnom kostole bude konať slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia školského roku za dodržiavania všetkých hygienicko-epidemiologických predpisov.

Slávnostný deň ukončíme spoločnou rozlúčkou s deviatakmi približne od 10:00 hod..

Na základe nariadení a organizačných opatrení od 22.06.2020 rodičia (okrem rodičov našich deviatakov) a ani žiadne iné cudzie osoby nebudú do areálu školy vpustení.

Koniec slávnostného dňa sa predpokladá približne o 10:30 hod.
Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá