Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Termín Vianočných prázdnin

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od pondelka 21. decembra 2020 do piatku 8. januára 2021.

Riaditeľ školy po konzultácii so zriaďovateľom rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy od pondelka 21. decembra 2020 do piatku 8. januára 2021.

Školské vyučovanie začne po prázdninách v pondelok 11. januára 2021.

Všetkým prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov, hlavne veľa zdravia a šťastný a zdravý nový rok 2021.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá