Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda – Krajské kolo

História a znalosti dávnych udalostí sú neodmysliteľnou súčasťou všeobecného rozhľadu človeka. Mladí dejepisári mali možnosť overiť si svoje nadobudnuté vedomosti prostredníctvom postupovej predmetovej olympiády z dejepisu.

Víťazka okresného kola Alžbeta Bodnáriková reprezentovala našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády v Banskej Bystrici.

V jej kategórii si vedomosti overilo 18 súťažiacich. Vo veľmi silnej konkurencii najlepších z Banskobystrického kraja sa umiestnila na krásnom 6. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Alžbetke srdečne blahoželáme!

                                                                                                              Ing. Anna Pravotiaková