Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Upracme si Pohorelú

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

a organizácia Upracme Slovensko

zorganizovali dňa 18.4.2023 od 08:30 do 13:30 hod.

v obci Pohorelá UPRATOVANIE.

Popis

Žiaci a učitelia Základnej školy s materskou školou Pohorelá, sa rozhodli upratať svoju dedinu. Každá trieda si vybrala ulicu v obci, v ktorej vyzbierala odpad.