Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávik Slovenska 2023 – školské kolo

Školské kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska zameranej na interpretáciu ľudovej piesne má svojich postupujúcich. Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v stredu 19. apríla a zúčastnilo sa ho 17 žiakov, ktorí súťažili v 3. kategóriách.

Súťažiaci v 1. kategórii

1.A   Šimon Polák, Sofia, Pokošová, Ema Pokošová

2.A   Adam Rochovský, Jana Birková, Kristián Pinčiar

3.A   Karolína Tešlárová

Súťažiaci v 2. kategórii

4.A   Adam Vojtko

5.A   Nela Vojtko – Kubandová, Andrej Birka

6.A   Marianka Baksová, Lucia Gandžalová

Súťažiaci v 3. kategórii

7.A   Júlia Gajdová, Viktória Gažúrová

9.A   Karolína Mikolajová, Kristína Součeková, Martin Kuklica

 

Výsledky

1.kategória:     1. miesto Šimon Polák, 2. miesto Kristián Pinčiar, 3. miesto Ema Pokošová

2. kategória: 1. miesto Lucia Gandžalová, 2. miesto Adam Vojtko, 3. Miesto Andrej Birka

3. kategória: 1. miesto Karolína Mikolajová, 2. miesto Martin Kuklica, 3. miesto Viktória Gažúrová

Víťazom blahoželáme a prajeme nech im to dobre spieva v ďalšom kole!

Mgr. Ivana Zlúkyová