Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Ekonomická olympiáda – vynikajúci úspech

V súčasnej dobe majú žiaci znovu veľa možností dokázať svoje znalosti, schopnosti a záujmy v súťažiach a olympiádach. Niektoré už zaujímajú tradičné miesto v pláne školských akcií, iné sa začali objavovať teraz. Tak je to pri ekonomickej olympiáde, ktorá neunikla našej pozornosti.

Tohto roku prebehol pilotný ročník Ekonomickej olympiády pre základné školy. V školských kolách sa testovalo 4467 žiakov zo 174 škôl z celého Slovenska.

Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia. Mikroekonómia, makroekonómia, medzinárodná ekonómia, hospodárska politika a EÚ. Finančná gramotnosť – finančný trh, plánovanie, rozpočtovanie, sporenie a investovanie, úvery a poisťovníctvo. Tieto témy boli súčasťou 25 otázok testu, ktoré sa náhodne generovali.

Z našej školy sa zapojilo 8 žiakov z IX. A triedy.

Veľký úspech dosiahol Jozef Šajša, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v Banskobystrickom kraji.

Medzi päťdesiatimi najlepšími sa umiestnili ešte Martin Kuklica – 17. miesto a Kristína Součeková – 34. miesto.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                                Ing. Anna Pravotiaková

Výsledková listina 50 najúspešnejších žiakov v Banskobystrickom kraji Ekonomickej olympiády:

https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2023/04/BB_na-web.pdf