Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Dňa 20.3.2023 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády v kategórii P4 na našej škole.

Výsledková listina:

Bibiána Rochovská – 17 bodov (10+7 bodov za čas)

Michal Alberty – 7 bodov

Adam Vojtko – 6 bodov

Matej Ševc – 6 bodov

V daný deň boli žiaci piateho ročníka na okresnom kole v Brezne.

Tomáš Mecko v kateógii P5 bol úspešným riešiteľom a obsadil 5. miesto z celkových 36 súťažiacich.

Karolína Kamzíková – 17.miesto, Andrej Birka – 32.miesto, Filip Datko-11.miesto  nezískali dostatočný počet bodov na úspešných riešiteľov.

 

Dňa 21.3.2023 sa v Brezne uskutočnilo aj okresné kolo v kategóriách P6-P8.

V kategórii P6 bola Magdaléna Kanošová na krásnom 3.mieste z celkového počtu 29 súťažiacich.

Jakub Pompura, Lucia Zlúkyová, Lucia Gandžalová, Kristína Rašiová neboli úspešní riešitelia, ale obsadili pekné 13., 17., 18.  a 23. miesto.

Úspešného riešiteľa sme mali aj v kategórii P8, kde Daniel Boháč bol na 5.mieste z celkového počtu 48 súťažiacich.

Júlia Kanošová síce nebola úspešná, ale 16.miesto je úspech.

                                                           Mgr. Renáta Kantorisová