Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DÚHA 2022/2023

V piatok 5. mája 2022 sa naše dve žiačky, Kristínka Rašiová zo VI.A a Júlia Kanošová, z VIII. A v sprievode svojich rodičov zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 27. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí, DÚHA 2022/2023. Súťaž je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

Vyhodnotenie sa uskutočnilo v meste Stará Ľubovňa v Dome kultúry o 10:00 hodine a následná vernisáž výstavy v Ľubovnianskom múzeu taktiež v Starej Ľubovni. Nakoľko výsledková listina bola zverejnená až počas slávnostného vyhodnotenia, naše dievčatá, ktoré pracovali pod vedením úžasnej pani učiteľky Márie Skladanej, netušili o svojom umiestení vo výtvarnej časti súťaže. Okrem ich dvoch prác pani učiteľka na danú súťaž zaslala aj grafiky Liliany Bernadičovej z IX.A a Magdalény Kanošovej zo VI.A.

Ako ste už správne vytušili, všetky dievčatá vytvorili práce technikou, ktorá sa volá grafika. A v danej kategórii si Júlia Kanošová odniesla čestné uznanie za grafiku Kráľovské mačky a grafika Dračia kráľovná od Kristínky Rašiovej získala prvé miesto. Okrem toho, zvyšné dve práce Snehová kráľovná od Magdalény Kanošovej a Kráľ rozprávkar rozpráva od Lily Bernadičovej boli spolu so všetkými ocenenými prácami vybraté na vernisáž v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. Trojčlenná porota pritom vyberala z celkového počtu 5030 prác zaslaných  z celého Slovenska! Takže všetky štyri grafiky sú ešte aj v tejto chvíli vystavené v Galérii Ľubovnianskeho múzea.

Po skončení slávnostného vyhodnotenia bolo pre všetkých ocenených súťažiacich  pripravené občerstvenie formou recepcie, nasledovala prehliadka vystavených prác v spomínanej Galérii a dievčatá sa v rámci programu mohli zúčastniť návštevy Ľubovnianskeho skanzenu s jeho národopisnou expozíciou v prírode a tiež absolvovali prehliadku Ľubovnianskeho hradu.

Za fantastické dosiahnuté úspechy všetkých dievčat touto cestou ďakujeme pani učiteľke Márii Skladanej!

 

                                                                                                          Ing. Katarína Kanošová