Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň matiek 8.5.2022

Konečne, po dvoch rokoch pandemických opatrení, sa uvoľnili opatrenia a mohol sa zrealizovať program ku Dňu Matiek. Konal sa dňa 8. mája 2022 (v nedeľu) v školskej jedálni Základnej školy v Pohorelej pre naše mamičky, mamy, mamky, babky a staré mamy. Na krásnom a vynikajúco zostavenom programe vystupovali žiaci základnej školy a materskej školy. Žiaci nám zarecitovali krásne básne a poďakovania svojim mamám, predviedli moderné či ľudové tance, DFS Mladosť zaspievala a zatancovala, nechýbala ani hra na gitare a improvizácia divadelného predstavenia O vlku a kozliatkach. Po každom vystúpení žiaci zapichli krásny kvietok do veľkého srdiečka, ktoré na konci celého vystúpenia chlapci priniesli pred rodičov a ním sa poďakovali za ich lásku.

Rodičom sa vystúpenie veľmi páčilo, čo ocenili stálym potleskom. Za zostavenie programu ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej a Mgr. Ľ. Vaculčiakovej. Ďakujeme aj ďalším učiteľkám, konkrétne Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. M. Huťovej, učiteľkám z materskej školy, Bc. E. Terekovej. Ďakujeme aj Bianke Tlučákovej a Matejovi Tešlárovi z 9.A triedy, ktorí sa výborne zhostili práce moderátorov. Za ozvučenie ďakujeme Ing. K. Kanošovej a žiakom J. Kanošovi a R. Kalmanovi z 9.A triedy a za prípravu kvietkov do srdiečka  Mgr. E. Haluškovej.