Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IQ OLYMPIÁDA

IQ olympiáda je:

  • je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • je postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky                                                              uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh
  • výška IQ sa nemeria, ani nebude nikde uvedená.Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže. V dňoch od 1. marca do 3. apríla 2022 sa žiaci druhého stupňa na hodinách informatiky zaregistrovali do 11. ročníka súťaže IQ olympiáda. Školské kolo prebiehalo on-line na hodinách informatiky v dňoch od 4. apríla do 12. apríla 2022.  11. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 9 585 detí z celého Slovenska.

Boli sme veľmi potešení, že z našej školy postúpili do regionálneho kola dve žiačky, a to Bianka Tlučáková a Alexandra Mecková z 9.A triedy. Zoznam riešiteľov školského online kola obsahoval 75% najlepších riešiteľov a bol sprístupnený na stránke www.iqolympiada.sk.

Ostatní žiaci, ktorí sa zúčastnili, ale nenašli sa v zozname na ich stránke, mali výsledky pod 25%.

Regionálne kolo stredoslovenského kraja sa uskutočnilo dňa 12. mája 2022 v priestoroch Strednej Zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. Bianka a Saška ich výborne absolvovali. Bol to pre nich veľmi náročný deň, počas ktorého museli absolvovať 5 súťažných kôl:

  1.  Filmovú ukážku – postreh,
  2. Logický písomný test,
  3. Lietajúce písmenká,
  4. Premietaný logický test
  5. Pamäťový test.

Súťažiaci dostali aj desiatu a obed, takže bolo o nich veľmi dobre postarané. Po súťaži nasledovala anketa, diskusia o Mense  a LEAF Academy – workshop. Na súťaži sa zúčastnila aj zakladateľka a koordinátorka tejto IQ olympiády Daniela Metesová.

Na záver bolo pre našu školu úspešné vyhodnotenie súťaže, kde Bianka Tlučáková sa umiestnila na 11.-13. mieste, pretože traja súťažiaci mali rovnaké bodové ohodnotenie.

Získala postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 30. mája 2022 na Trenčianskom hrade. 20 žiakov z regionálneho kola stredoslovenského kraja postúpilo do celoslovenského kola.

Ani Saška nezaostala v bodovom ohodnotení a spomedzi 75 žiakov regionálneho kola sa umiestnila na 37. mieste, takisto s vysokým bodovým ohodnotením.

Saške zároveň ďakujeme za reprezentáciu školy a Bianke držíme palce v celoslovenskom kole, na ktorom sa zúčastní 60 najlepších intelektovo nadaných detí z celého Slovenska, ktorí sa do súťaže zapojili.

Ďakujeme aj p. uč. Mgr. Krupovej za vybavenie, registráciu a doprovod na súťaži v Banskej Bystrici.