Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Digitálna trieda v ZŠ Pohorelá už nie len snom !

Zošit alebo tablet s klávesnicou? Samozrejme, že v digitálnej dobe si deti vyberú tablet. Všetko je čitateľné, nič sa nepotrhá. V digitálnej triede je výučba hrou. Deti musia mať podnety nielen výklad učiteľa, ale aj vlastná iniciatíva je dôležitá. Ak dieťa dokáže počúvať výklad, zároveň reagovať a vyhľadať doplňujúce informácie priamo na hodine, potom sa rozvíja jeho samostatnosť v učení a konštruktívne myslenie. Samozrejme, že zároveň sa nezdržiava písaním poznámok, pretože si ich naraz uloží a učiteľ môže viac času venovať práve výkladu učiva a diskutovať s deťmi, a o to práve ide.

Hlasujte TU!