Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu, že

napriek snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi MŠVVaŠ SR tento plán prehodnotili a zhodli sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať.

Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

– materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
– školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
– školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
– zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti materských škôl podľa písmena a),
– školských klubov detí podľa písmena b),
– špeciálnych výchovných zariadení.

V týždni od 18. januára 2021 do 22. januára 2021 bude vyučovanie na I. a II. stupni prebiehať dištančnou formou. Škola ostáva zatvorená.

V prevádzke bude naďalej len 1 trieda materskej školy.

Bližšie informácie nájdete TU

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Pridaj komentár