Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Englishstar – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

Englishstar – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku.

Dňa 17.6.2021 sa konala na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa  24 žiakov našej školy z prvého a druhého stupňa. Žiaci vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy  z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Testy preverili vedomosti žiakov rôznych ročníkov, skladali sa z učiva a štandardov príslušných ročníkov.

V kategórii nad 20 do 50 súťažiacich  sa naša škola umiestnila na 3. mieste  s priemernou % úspešnosťou 95,17%.

Výsledky žiakov:

Meno
Ročník
Percentá
Martin Baksa
8
99
Richard Kalman
8
97
Jakub Kanoš
8
100
Bibiána Zlúkyová
8
100
Jozef Šajša
7
97
Júlia Kanošová
6
99
Viktória Gažúrová
5
99
Bianka Tlučáková
8
100
Natália Tešlárová
5
64
Matej Maťuš
5
94
Šimon Refka
5
66
Kristián Hruška
5
97
Boris Vasil
5
91
Alexandra Mecková
8
100
Magdaléna Kanošová
4
100
Tomáš Mecko
3
95
Filip Datko
3
95
Peter Frajt
4
100
Mariana Baksová
4
100
Gabika Medvegy
4
98
Lucia Zlúkyová
4
100
Jakub Pompura
4
100
Daniel Boháč
6
97
Juliana Gajdová
5
96

 

Diplomy, ceny a darčeky budú odovzdané koordinátorom na jednotlivých školách v prvých 2
týždňoch školského roka 2021/2022.

Mgr. Marianna Kalmanová