Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vyhodnotenie súťaže Hviezdoslavov Kubín

Napriek tomu, že sa protipandemické opatrenia postupne uvoľňovali, z bezpečnostného hľadiska stále nebolo možné uskutočniť veľké podujatie, na ktorom by sa zúčastnilo  niekoľko desiatok súťažiacich, porotcov a iných účastníkov. Aj keď sa postupne vracali žiaci do škôl, nemohli sa miešať triedy navzájom, a preto nebolo možné  priviesť do jednej školy množstvo súťažiacich a ich sprievodu z celého okresu. Čakať, či sa situácia v najbližších týždňoch výrazne nezlepší, tiež už z časových a technických dôvodov nebolo možné.

Preto sa vedenie Centra voľného času  po zrelej úvahe a konzultáciách so zainteresovanými spolupracovníkmi, rozhodli, že  Okresné kolo 67. Hviezdoslavovho Kubína I. – III. kat. pre okres Brezno sa v tomto roku uskutoční ON-LINE, na základe videozáznamov súťažných prednesov.

Postup bol nasledovný:

  1. Videozáznamy s menom recitátora zavesiť na google disk do kolónky, podľa kategórie.
  2. Uzávierka na zavesenie videa bola 7. mája 2021!
  3. Prístup k videám mohli mať aj členovia porôt pre jednotlivé kategórie. Tí si ich pozreli, zhodnotili a určili postupujúcich do regionálneho kola.
  4. Jednotlivé videá spracovali do súvislej prezentácie.
  5. Zákonní zástupcovia súťažiacich recitátorov súčasne so zavesením videa podpísali a zaslali poštou súhlas so zverejnením videa na adresu: Centrum voľného času, Školská 7, 977 01 Brezno    (súhlas bol priložený v prílohe)

Pri recitátoroch, ktorých zákonní zástupca nedali súhlas so zverejnením videa bola zaradená len nahrávka hlasu recitátora s informáciou, že zverejnenie  obrazu nedostalo súhlas. Prednesy tých recitátorov, ktorých rodičia nesúhlasili so zverejnením boli prístupné len porotcom a neboli následne  zaradené do spracovaného a odvysielaného videa, avšak hodnotené boli. Prišli však o možnosť byť porovnané s ostatnými.

    Do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2020/2021

zapojilo 8 základných škôl okresu Brezno a Základná umelecká škola Brezno s celkovým počtom 36 súťažiacich. Vyhodnotenie súťaže sa konalo dňa 19. mája 2021 v Centre voľného času v Brezne.

Našu školu reprezentovali: 1. kategória: Gabriela Medvegy 4.A – poézia

                                                                         Lucia Gandžalová 4.A – próza

                                                2.kategória: Boris Vasil 5.A – próza

                                                                        Alžbeta Bodnáriková 6.A – poézia

                                                3.kategória: Matej Tešlár 8.A – poézia

                                                                          Alexandra Mecková 8.A – próza

Do regionálneho kola v Banskej Bystrici postúpili všetci naši žiaci. Gratulujeme!

Regionálne kolo sa uskutočnilo 10. júna 2021 za prísnych protipandemických opatrení v Banskej Bystrici. V regionálnom kole získali umiestnenia Lucia Gandžalová za 3. miesto a Matejovi Tešlárovi takisto za 3. miesto.

Ďakujeme aj p. uč. Mgr. I. Zlúkyovej, Mgr. M. Skladanej a Mgr. M. Krupovej za prípravu žiakov na súťaž. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.