Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Európska noc výskumníkov 2021

V piatok, 24. septembra 2021, sa naša škola zapojila do celoeurópskej aktivity pod názvom Európska noc výskumníkov.

Mottom pätnásteho ročníka festivalu „ Vyskúšaj to! Je to veda! sme sa inšpirovali aj my.  Naši žiaci sa zapojili do projektu prostredníctvom jednej z aktivít tohto podujatia – Vedeckého kuriéra Chemik Detektív.

Po prihlásení sme dostali pomôcky na chromatografiu fixiek, ktorú sme zrealizovali so žiakmi 7., 8. a  9. ročníka. V rámci ďalších pokusov si budú môcť žiaci urobiť odtlačky prstov a otestovať sliny.

Cieľom Vedeckého kuriéra  bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.

Európska noc výskumníkov je najväčším celoeurópskym festivalom vedy, ktorý sa už pätnásť rokov uskutočňuje s podporou Európskej komisie aj na Slovensku. Podujatie každoročne organizujú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a portál Euractiv.sk.

 

Ing. Anna Pravotiaková