Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Európsky deň jazykov

 Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravili vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Podujatie sa konalo v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia bol rozdelený na dve sekcie: streamové prezentácie a interaktívne worshopy pre žiakov aj učiteľov. Blok prezentácií, ktorý bol vysielaný naživo („streamované“) dopoludnia, bol určený primárne pre žiakov a žiačky v základných a stredných školách. Príspevky o jazykoch národnostných menšín, cudzích jazykoch či krajinách oslovili aj širokú verejnosť. Popoludňajší blok prezentácií zameraný na metódy, efektívny spôsob vyučovania jazykov a na príklady dobrej praxe bol adresovaný učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili týchto online streamových prezentácií v dopoludňajších hodinách na hodinách nemeckého a anglického jazyka. Cieľom bolo podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Po skončení prezentácií sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, vytvorili nádherné práce, plagáty a výkresy v rôznych jazykoch a práce boli zaslané do súťaže k európskemu dňu jazykov. Niektorí sa zapojili aj do súťaže o dizajn na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov v roku 2022.

Ďakujeme p. uč. Mgr. Mariane Krupovej za zorganizovanie dňa jazykov na našej škole.