Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

BESEDA: Obchodovanie s ľuďmi

Dňa 21.10.2021 predmetová komisia „ Spoločenské vedy“ v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Brezno (OR PZ) zorganizovala besedu na tému  „Obchodovanie s ľuďmi“  pre žiakov II. stupňa z tried VI. A, VII. A, VIII.A a IX. A. Besedu viedla p. kapitánka S. Piliarová z OR PZ z Brezna.

Európske krajiny si 18. októbra symbolicky pripomínajú deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností či obáv  je občanom k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818.

Podľa Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo v na Slovensku identifikovaných 62 obetí, z toho 27 mužov ( z toho 3 deti ) a 35 žien ( z toho 13 detí ). Zvýšil sa počet identifikovaných detských obetí a ich pomer k celkovému počtu identifikovaných obetí. Každou štvrtou identifikovanou obeťou v Slovenskej republike bolo v roku 2020 dieťa. Keďže ide o vážne porušovanie ľudských práv, rozhodli sme sa informovať a poučiť našich žiakov o nebezpečenstvách a nástrahách tohto fenoménu.

Pani kapitánka S. Piliarová pútavou formou oboznámila žiakov s touto problematikou, žiaci  dávali otázky, ktoré im zodpovedala a pozreli si náučný film s týmto námetom.

Aj touto cestou sa chceme pani kapitánke S. Piliarovej poďakovať za čas venovaný našim žiakom a za jej profesionálny prístup.

Mgr. Marianna Kalmanová