Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2.9.2021 o 9:30 hod.

 O 8:00 hod. bude v rímskokatolíckom kostole v Pohorelej slávnostná svätá omša.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

Vstup do areálu školy je povolený len pre rodičov prvákov a rodičov škôlkárov !

Vstup žiakov do budovy školy je podmienený prekrytím horných dýchacích ciest podľa vyhlášky ÚVZ č. 237/2021, podľa ktorej je možné použiť respirátor, rúško, šál alebo šatku (nie ochranný štít).

Po slávnostnom otvorení školského roka sa uskutoční testovanie kloktaním pre žiakov, ktorí sú prihlásení.

Obed sa v tento deň nevydáva a v prevádzke nebude ani Školský klub.

V prvý deň sú všetci žiaci povinní doniesť vyplnené a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. (bolo roznášané komunitnými centrami a pedagógmi školy).

Tlačivo žiak predloží aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov.

Každý žiak musí mať pri sebe v škole 2 rúška a balík papierových vreckoviek.

Od piatku 3.9.2021 bude v prevádzke Školská jedáleň  a Školský klub bude k dispozícii do 16,00 hod.

 Súpravy pre antigénové samotestovanie žiakov zatiaľ neboli škole doručené. Distribuovať ich budeme ihneď po dodaní.

 Žiadame rodičov, aby počas školského roka nevstupovali do vnútorných priestorov školy (okrem škôlkárov a prvákov, resp. s písomným súhlasom riaditeľa školy).

 Prajeme Vám príjemné prežitie posledných prázdninových dní a tešíme sa na všetkých žiakov v novom školskom roku 2021/2022.

 

Súbory na stiahnutie:

Školský semafor k 31.8. 2021

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Podmienky vstupu do priestorov školy

Manuál_Povinné prekrytie dýchacích ciest

Najčastejšie kladené otázky – aktualizované 25.8.2021