Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zatvorenie triedy I.A a triedy predškolákov v MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe Rozhodnutia RÚVZ BB z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedu Predškoláci v MŠ a triedu I.A v ZŠ.

Žiaci a deti týchto tried zostávajú od soboty 04.09.2021 v 14dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy. Prezenčné vyučovanie bude v týchto dvoch triedach obnovené v pondelok 20.09.2021.

Po konzultácii s RÚVZ BB len žiaci resp. deti týchto tried ostávajú v domácej karanténe. Rodičia, súrodenci alebo iní členovia spoločnej domácnosti nemusia absolvovať domácu karanténu.

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

Po 14 dňoch karantény sa deti resp. žiaci môžu vrátiť späť do školy, resp. do MŠ, samozrejme ak sú zdraví bez akýchkoľvek príznakov. Budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Nepotrebujú sa testovať, ani preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa dieťa/žiak zúčastní v priebehu 14dňovej karantény testovania s negatívnym výsledkom, aj tak stále pokračuje v 14dňovej domácej karanténe.

Ďalšie informácie budú zverejnené po doručení Rozhodnutia o zatvorení tried od RÚVZ BB (pravdepodobne zajtra 07.09.2021).

Ďakujeme za porozumenie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Rozhodnutie RÚVZ BB