Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lyžiarsky výcvik 2022

„Hurá, lyžiarsky!“ mohli opäť zvolať žiaci 7. a 8. ročníka a spolu s nimi aj inštruktori Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Andrea Kriaková a pedagogický dozor Bc. Erika Tereková. Lyžiarsky výcvik sa konal v dňoch od 14.2.2022 do 18.2.2022 v SKI Resort Levočská Dolina. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením inštruktorov.

Všetci boli veľmi snaživí, začiatočníkom sa podarilo osvojiť si základné lyžiarske zručnosti, tí skúsenejší si zlepšili techniku lyžovania.  Každý večer si žiaci spríjemňovali hudbou i spoločenskými hrami.  V stredu popoludní mali možnosť využiť bazén, hrať bowling, či biliard.

Touto cestou chceme poďakovať mäsiarstvu HK JATKA za sponzorský dar vo forme džúsov a vitamínových nápojov.

Ďakujeme aj pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, lyžiarskemu stredisku Resort Levočská Dolina za ubytovanie a výbornú stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!

Mgr. Andrea Kriaková