Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

14. ročník Dejepisnej olympiády

Konfucius povedal: „Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

Aj medzi našimi žiakmi sú takí, ktorí si obľúbili históriu a v štúdiu minulosti sa snažia pochopiť prítomnosť a budúcnosť. Svoje vedomosti dokázali na dejepisnej olympiáde. Do okresného kola postúpili víťazky školského kola – Júlia Kanošová  a Alžbeta Bodnáriková zo VII. A.

09.02. 2022 súťažili v okresnom kole so svojimi rovesníkmi formou riešenia úloh na témy Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, Slovensko v Uhorskom kráľovstve, Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a História regiónov. Žiačky dosiahli pekné umiestnenia:

Alžbeta Bodnáriková – 3. miesto

Júlia Kanošová – 4. miesto

Obe boli zaradené medzi úspešných riešiteľov.

Žiačkam ďakujeme za úspešnú prezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

                                                                                              Ing. Anna Pravotiaková