Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

EXPERT geniality show

„Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.“

Týmto heslom sa riadili aj niektorí naši experti, ktorí sa do súťaže zapojili viackrát. Vedomostná súťaž EXPERT geniality show je už každoročne jedinečnou príležitosťou porovnať svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných škôl, súťaž v ktorej tiež dokazujeme, že naši žiaci vedia zabojovať vo vedomostných oblastiach.

V tomto školskom roku sa súťaž konala 30. novembra 2021 a experti súťažili v priestoroch školy. Zapojilo sa 34 žiakov, ktorí súťažili v piatich vekových kategóriách.

Tohtoročný Expert bol znova úspešný, máme troch TOP Expertov, sú to žiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí.

Titul TOP Expert získali:
Peter Frajt, V. A – v celkovom poradí z 1451 súťažiacich sa umiestnil na 20. mieste. Získal aj titul Expert na témy Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry.

Magdaléna Kanošová, V. A – v celkovom poradí z 1451 súťažiacich sa umiestnila na 77. mieste. Získala aj titul Expert na témy Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry.

Alexandra Mecková, IX. A – v celkovom poradí z 1326 súťažiacich sa umiestnila na 32. mieste. Získala aj titul Expert na témy Do you speak English? a Mozgolamy.

Titul Expert na témy Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry získala Kristína Rašiová, V. A.

Titul Expert na tému Do you speak English? získala Júlia Kanošová, VII. A

Žiakom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                   Ing. Anna Pravotiaková