Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vyučovanie obnovené od pondelka 14.02.2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že vyučovanie bude od pondelka 14.02.2022 prebiehať v normálnom prezenčnom režime.

Žiadame, aby ste svoje deti pred nástupom do školy doma otestovali antigénovými samotestami na ochorenie COVID-19.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové testy a svoje deti otestujte. Ak by šlo o pozitívny výsledok testu, objednajte sa na PCR-testovanie cez stránku korona.gov.sk a urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

 

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
  2. Rodič telefonicky alebo e-mailom musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť ďalšieho vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
  3. Rodič musí oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Viac informácií k postupu pri pozitívnom výsledku Ag samotestu nájdete v kapitole Oranžová fáza.
  4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19.
  5. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
  6. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
  7. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_04022022

 

Školský semafor

Výnimka z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_04022022

Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie

Nárok na OČR

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá