Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Darujte 2 % z dane pre našu školu v Pohorelej

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% (3%) dane mimovládnym organizáciám. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie uvedených 2% (3%) dane našej škole  prostredníctvom občianskeho združenia OPORA Pohorelá.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane nášmu subjektu.

Na to, aby ste mohli darovať 2% z Vašich už zaplatených daní je potrebné podpísať priložené vyhlásenie a spolu s potvrdením o zaplatení dane doručiť do poštovej schránky školy, prípadne odovzdať na ktorýkoľvek daňový úrad.

Editovateľné tlačivo (Vyhlásenie_o_poukázaní_OPORA ) na poukázanie 2% (3%) dane z príjmu si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (link pod textom).

Ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

V2Pv21-poucenie