Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

77. výročie oslobodenia obce Pohorelá

29. 01. 1945

V tento deň bola naša obec oslobodená a v slobode a mieri žije 77 rokov. Je to udalosť, ktorá sa natrvalo vryla do pamäte a sŕdc nás všetkých.

29.01. 2022 obec Pohorelá a Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík zorganizovali spomienkovú slávnosť kladenia venca k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Ďakujme a ctime si všetkých, ktorí obetovali svoj život v boji za slobodu a mier. Ctíme si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí oboch svetových vojen tichou spomienkou.

Ing. Anna Pravotiaková