Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzníky II. svetovej vojny

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8–ročných gymnázií.

Súťaž sa konala 22. 05. 2023 a zúčastnilo sa jej 5 škôl z okresu Brezno.
Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo žiakov 9. ročníka – Liliana Bernadičová, Martin Kuklica a Jozef Šajša. Žiaci riešili úlohy o najdôležitejších udalostiach 2. svetovej vojny, SNP a národnooslobodzovacieho boja.

Napriek tomu, že súťažné úlohy boli náročné a konkurencia veľká, naši žiaci obsadili veľmi pekné 2. miesto. Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Pre zúčastnených žiakov a ich pedagógov je pripravený zájazd do Múzea SNP v Banskej Bystrici, do národnej kultúrnej pamiatky Kalište a k pamätníku v Nemeckej.

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny:

1. ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
2. ZŠ s MŠ Pohorelá
3. ZŠ Polomka
4. Spojená škola Pohronská Polhora
5. ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Ing. Anna Pravotiaková