Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Poznávací zájazd do Poľska

19. 05. 2023 žiaci, rodičia a učitelia absolvovali poznávací zájazd k našim severným susedom. Navštívili sme poľské mestá Oswienčim a Krakow, ktoré sa do svetových dejín zapísali nielen bohatou kultúrou a svätým pápežom Jánom Pavlom II., ale aj neľudským správaním hitlerovského Nemecka počas II. svetovej vojny. Hlavným cieľom exkurzie bola výchova žiakov v boji proti extrémizmu a rasizmu a lepšie pochopenie historických súvislostí.

Ako prvé sme navštívili múzeum Auschwitz – Birkenau v Oswienčime – miesto najväčšieho a najzákernejšieho koncentračného tábora. Naša poľská sprievodkyňa nám v slovenčine priblížila neľudské životné podmienky väzňov v tábore. Autentické priestory niekdajšieho koncentračného a vyhladzovacieho tábora vrátane barakov, šibeníc, zvyškov plynových komôr a krematórií, kde zahynuli tisícky nevinných ľudí, nútili všetkých zamyslieť sa, kam môže siahať ľudská zloba, keď jej včas nezabránime. Koľajnice, ktoré viedli do „továrne na smrť“, boli len nemým svedkom nacistických zverstiev.

Následne sme sa vybrali do históriou opradeného Krakowa, sídla poľských kráľov a bývalého pôsobiska Jána Pavla II. Videli sme Wawel, očaril nás impozantný gotický kostol z červených tehál – bazilika Panny Márie a veľká budova tržnice uprostred námestia. Neprehliadli sme ani menšiu kamennú románsku stavbu, a to kostol sv. Vojtecha z 11. storočia, ktorý je najstarším kostolom v Krakowe. Na nádvorí Jagiellonskej Univerzity sme obdivovali orloj. Zaujali nás aj konské záprahy s vyzdobenými kočmi, ktoré lemovali malebné zákutia Krakowa. Po nákupe suvenírov a prechádzke popri rieke Wisla sme nastúpili do autobusu a plní dojmov a nezabudnuteľných zážitkov sme sa vybrali domov.

Ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šajšovi za vybavenie zájazdu a Obecnému úradu v Pohorelej za poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie vstupeniek do múzea Auschwitz – Birkenau.

                                                                                                                 Ing. Anna Pravotiaková