Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda materských škôl

15.jún 2022 bol pre našu materskú školu slávnostným dňom. V konkurencii materských škôl okresu Brezno sme na športovej olympiáde získali tretie miesto. Za každú školu mohli súťažiť dvaja chlapci a dve dievčatá. Pohorelú reprezentovali: Margaréta Hlaváčová, Šimon Polák, Matúš Refka,  Vladimíra Ševcová. Všetci štyria stáli na stupni víťazov za výsledok v štafete, v ktorej sa delili o druhé a tretie miesto s breznianskou materskou školou. V hode kriketovou loptičkou bol suverénnym víťazom Šimon Polák, ktorý získal ocenenie aj za skok do diaľky. V tejto disciplíne skončil na druhom mieste. Za 13,5 bodu v celkovom hodnotení deti získali tretie miesto a do školy priniesli cenný pohár. Za 23 rokov konania olympiády sa tak stalo štvrtýkrát. Vzhľadom ku konkurencii predovšetkým zo strany breznianskych materských škôl a počtu predškolákov v našej obci považujeme tento výsledok za veľmi pozitívny. Oceneným škôlkarom srdečne blahoželáme!

PaedDr. Dagmar Krupová