Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda z anglického jazyka

Okresné kolo OAJ

Dňa 19.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka v Brezne.

8.miesto v kategórii mladších žiakov 1A obsadila Zoja Mikulčíková,  žiačka 7.A našej školy v konkurencii najlepších žiakov z dvanástich škôl nášho okresu.

V kategórii starších žiakov 1B obsadil Jozef Šajša výborné 4. miesto v konkurencii 14 najlepších žiakov z nášho okresu s rozdielom 1 bodu od 1.  a 2.miesta ( 60 bodov ), 3.miesto a dve 4.miesta s počtom bodov 59.

Konkurencia bola veľká a úlohy veľmi náročné. Olympiáda pozostávala z písomnej časti, a to : gramatickej, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania s porozumením,  pričom úlohy boli časovo limitované, a ústnej časti, a to : role play, avšak nie s členom komisie, ale s ďalším súťažiacim a picture story, kde príbeh museli vymyslieť na základe nie jedného, ale šiestich obrázkov.

Obom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Mgr. Marianna Kalmanová