Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oslava Dňa učiteľov

Dňa 27. marca 2024 sa v popoludňajších hodinách v jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá konala nezabudnuteľná oslava Dňa Učiteľov. Žiaci školského parlamentu sa rozhodli prejaviť svoju vďaku a úctu k pedagogickému zboru pripravením slávnostného pohostenia. V školskej jedálni rozvoniavali jednohubky, káva a sladké pohostenie, ktoré žiaci s láskou pripravili. S úsmevom na tvári privítali svojich učiteľov a s radosťou ich obsluhovali, čím vytvorili príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Žiaci 7.A triedy sa postarali o kultúrny program, v ktorom nechýbali básničky o učiteľoch, veselé pikošky zo žiackych knižiek a spoločné spevácke a tanečné vystúpenie. Vrcholom programu bolo vystúpenie žiakov z detského folklórneho súboru Mladosť, ktorí svojimi speváckymi a tanečnými číslami rozprúdili radostnú atmosféru. Ich piesne dojali všetkých prítomných. Harmonika znela chodbami školy a učiteľom sa dostalo výnimočného kultúrneho zážitku.

Na záver by sme chceli poďakovať pani sociálnej pedagogičke Mgr. Pocklanovej, pani učiteľke Mgr. Krupovej a pani asistentke
Mgr. Terekovej, ktoré stáli za prípravou tohto nezabudnuteľného dňa. Tento deň bol dôkazom, že vzťah medzi učiteľmi a žiakmi môže byť plný rešpektu, vďaky a spoločných radostných chvíľ. Oslava Dňa učiteľov na našej škole bola skutočným sviatkom vzájomnej úcty a pripomenutím si dôležitosti učiteľskej práce.

Mgr. Mariana Krupová