Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Svetový deň obezity

Žiaci 3.A sa zapojili do 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity. Ich práca bude vystavená v  OC Európa v Banskej Bystrici.

Mgr. Ivana Zlúkyová