Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská valaška 2024

Dňa 7.4.2024 Stredoslovenské osvetové stredisko organizovalo 61. ročník súťažnej prehliadky detského folklóru v Telgárte. Náš Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá sa zúčastnil s veľkým úspechom, zastúpené boli takmer všetky súťažné kategória.

V sólo speve mala veľký úspech predškoláčka Alenka Hlaváčová – získala zlaté pásmo a zvláštne ocenenie za presvedčivé zvládnutie obzvlášť náročného piesňového repertoáru. V sólo speve získala zlaté pásmo a návrh na postup nadaná Lucka Gandžalová.

V duo speve – Lucka Gandžalová a Alžbetka Bodnáriková dosiahli taktiež zlaté pásmo. Naši jediní chlapci Šimon Polák a Kristián Pinčiar získali v duo speve strieborné pásmo.

Zlaté pásmo bolo udelené aj starším dievčatám, ktoré okrem zlatého pásma dosiahli aj priamy postup na krajské kolo. Mladšie dievčatá zožali veľký aplauz a získali strieborné pásmo.

Pani Mgr. Huťová pripravila mladých hudobníkov, ktorí vo svojej kategórii – ľudová hudba získali strieborné pásmo.

Po napínavom oceňovaní všetkých súťažiacich sme mali obrovskú radosť z celkového víťazstva a to získania HOREHRONSKEJ VALAŠKY.

Za pomoc ďakujem Mgr. Huťovej a za hudobný doprovod rodine Gandžalovej. V neposlednom rade veľké ďakujem patrí deťom a ich rodičom.

Mgr. Erika Tereková