Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rodičovské združenie – Deň otvorených dverí

V utorok 11. 12. 2018 od 14.30 do 16:00 hod. sa v priestoroch školy uskutočnilo rodičovské združenie s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi.

Mgr. Jozef Šajša
riaditeľ školy