Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rodičovské združenie – Deň otvorených dverí

Vážení rodičia,

v stredu 17. 04. 2024 od 14.30 do 16:30 hod. sa v priestoroch školy uskutoční rodičovské združenie s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie so všetkými pedagógmi, ktorí budú čakať na Vaše otázky v kmeňových triedach a kabinetoch.

Mgr. Jozef Šajša,riaditeľ školy