Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prišiel k nám Mikuláš

Určite mi dáte za pravdu, že sviatok sv. Mikuláša patrí medzi najobľúbenejšie sviatky detí. Veď toľko sladkostí a rôznych drobností ako v tento deň už len tak ľahko nedostanú. Zvykom je očistiť si topánky a dať ich večer do obloka, aby v nich ráno čakala nejaká dobrôtka. A s príchodom tohto sviatku začíname nasávať aj pohodovú vianočnú atmosféru.

Tento rok oslávili sviatok sv. Mikuláša deti na 1. stupni inak ako v predchádzajúcich rokoch. Hneď po príchode do školy ich čakali vianočné tvorivé dielne. Pustili sa s chuťou do práce a vyrobili rôzne ozdoby, ktorými si okrášlili stromček, chodby školy i telocvičňu tak, aby sa Mikulášovi páčili. Keď bolo všetko pripravené, stretli sa v telocvični a potešili sa pohľadom na program folklórneho súboru, ktorý nám predviedol pásmo vianočných zvykov, piesní a tancov. Pred zrakom Mikuláša, anjelov a čertov nasledovali básne, piesne a scénky v podaní žiakov jednotlivých tried, za ktoré ich Mikuláš obdaroval darčekmi v podobe balíčkov sladkostí.

A čo dodať? Tento deň má určite svoje čaro, či ste malý alebo veľký.