Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno žiakov ZŠ v pondelok 12.12.2022

Oznámenie

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň

 

12.12.2022 (pondelok) riaditeľské voľno žiakom ZŠ

z organizačných a prevádzkových dôvodov.

 

Materská škola bude v uvedený deň v prevádzke.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 13.12.2022.

 

 

V Pohorelej  dňa 08. 12. 2022

                                                                                                      Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy